استخر

استخر شنای برجهای طلایی کیش دارای ابعاد 12*25 با سیستم تصفیه آب عالی و استفاده از کلر ژاپنی 98% یکی از بی نظیرترین استخر های اصفهان از لحاظ کیفیت آب می باشد که کف استخر همیشه بوسیله ربات هوشمند جاروب می شود و از آنجا که زیر نظر برجهای طلایی کیش می باشد از لحاظ بهداشتی فوق العاده تمیز و تحت کنترل اداره بهداشت می باشد .